KONFLIKTUSHELYZETEK A SZOCIÁLIS

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN DOLGOZÓK ÉS ÜGYFELEIK HÉTKÖZNAPJAIBAN
Letölthető esetgyűjtemény

 

2019 októberétől kezdve több mint 50 szociális munkást és egészségügyi dolgozót hívtunk meg workshopjainkra, és interjúalkalmakra, melyek során:

-megismerték, hogyan elemezhetik a sérülékeny csoportba tartozó klienseikkel átélt konfliktusokat egy olyan módszer segítségével, melyet az interkulturális találkozások által kiváltott sokk-helyzetek elemzésére fejlesztettek ki

-megismerték, hogyan tudják megkülönböztetni a konfliktus különböző forrásait: mi az, amit az interkulturális különbségek okoznak és mi az, ami személyes vagy pszichés problémából adódik

-csökkentek a különböző sérülékeny csoportokkal szembeni előítéleteik, sztereotípiáik

 

Második lépésben szociális és egészségügyi ellátást igénybevevő kliensektől is gyűjtöttünk konfliktushelyzeket, melyeket ugyanúgy a kritikus incidens módszer segítségével együtt elemeztünk.ç

Az ezen workshopok és interjúk során gyűjtött és elemzett esetekből 64 esetet részletesen leírtunk és közzétettünk egy esetgyűjteményben. Az esetleírások átfogó képet adnak az ezen területen dolgozók és klienseik lehetséges konfliktusairól és a reflexióra is teret nyújtanak.