KONFLIKTUSHELYZETEK A SZOCIÁLIS

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN DOLGOZÓK ÉS ÜGYFELEIK HÉTKÖZNAPJAIBAN
Letölthető esetgyűjtemény

 

2019 októberétől kezdve személyes interjúk keretében olyan konfliktushelyzeteket elemeztünk a szociális ágazatban dolgozókkal, amelyeket a klienseikkel éltek meg.

Az interjúk során a kritikus incidens módszer segítségével elemeztük az interjúalanyok által hozott helyzeteket. Ennek során a szociális munkások ráláttak arra, hogy a konfliktus milyen mértében származhat abból, hogy ők és klienseik más kultúrából származnak, más értékeket követnek, másban hisznek.

Az ilyen elemzés lehetővé teszi, hogy a másik viselkedését kevésbé érzékeljék személyes támadásként, amely segít csökkenteni a különböző sérülékeny csoportokkal szembeni előítéleteiket, sztereotípiáikat.

 

Második lépésben szociális és egészségügyi ellátást igénybevevő kliensektől gyűjtöttünk konfliktushelyzeket, melyeket ugyanúgy a kritikus incidens módszer segítségével együtt elemeztünk.

Ezen interjúk során gyűjtött és elemzett esetekből 64 esetet részletesen leírtunk és közzétettünk egy esetgyűjteményben. Az esetleírások átfogó képet adnak az ezen területen dolgozók és klienseik lehetséges konfliktusairól és reflexióra is teret nyújtanak.