RÓLUNK:

A négy európai szervezet részvételével megvalósult projekt célja a segítők – szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók – segítése.

 

Egymás szervezeteit meglátogatva együtt igyekeztünk megérteni az e területen dolgozók nehézségeit és együtt dolgoztunk ki számukra ezen nehézségek kezelésében segítő eszközöket, gyakorlatokat.

 

E munka során beazonosítottuk a különböző stresszforrásokat, beszéltünk a mentális egészség és zavar tüneteiről (és ezek kulturális meghatározottságáról) és megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket, melyek a lelki ellenálóképességet (rezilienciát) erősítik.

 

 

 

Spanyolország

ANIMACCIÓN ARTETERAPIA

 

Szervezet típusa: Egyesület

Fókusz: Művészetterápiás képzések és ismeretterjesztés a szociális és egyészségügyi szférában dolgozók számára

Alapítás éve: 2017

Lokáció: Spanyolország, Barcelona

Az Animacción egy fiatal szervezet, mely különböző hátrányos helyzetű csoportok számára kínál készségfejlesztő programokat. Az a hit hajt bennünket, hogy a művészet segítségével mély és tartós változást lehet elérni. Abban is hiszünk, hogy a csoportokban és egyénekben eredendően megvan a képesség a fejlődésre és gyógyulásra.

 

Az Animaccion olyan alkalmakat teremt, melyekben az egyének – az alkotás és tapasztalataik másokkal való megosztása során – megélhetik a változásra való képességüket, és melyek során e változások tartósakká válhatnak.

 

A művészetterapeuták közvetítenek az alkotó és az alkotás között, felelősségük, hogy megfelelő kérdéseket tegyenek fel és javaslatokat fogalmazzanak meg, melyek az alkotásba beépítve segítenek a személynek abban, hogy új szemmel tekintsen saját korlátaira és lehetőségeire.

 

Az Animacción-t 2017-ben két latin-amerikai művészetterapeuta alapította, akik korábban már éveken át dolgoztak Európában.

 

Az alapítást számos egyéb olyan személy segítette, akik tapasztallatl rendelkeztek az oktatásban, szociális munkában, non-profit szférában.

Az alapítás óta a szervezet helyi és nemzetközi projektekben is részt vett. Helyi szinten körnéykbeli közösségekkel alakított ki kapcsolatot, dolgozott együtt nyugdíjasotthonokkal, autizmus központokkal, haléktalan nőket képviselő szervezetekkel és egyéb helyi NGO-kal.

2018-ban, a Resicare projekt keretében indult első, nemzetközi együttműködésen alapuló projektjük.

A Resicare projektben résztvevő munkatársak:

MÓNICA BOCAZ: 1985-ben diplomázott, Chilében, tanítóként. A chilei munkaügyi minisztériumban trénerként dolgozott, szociálus munkásokat kordinált, a chilei Emberi Jogi Bizottság tagja volt 10 éven át. 2000-ben költözött Barcelonába, ahol a  Ramón Llul Egyetemen konfliktuskezelést tanult és a Fundación Comparte elnökeként progarmokat és workshopokat szervezett Latin Amerikában és Spanyolországban. 2002-ben művészetterapeuta diplomát szerzett a University of Vic-en. 2010 és 2017 között Franciaországban, Lyonban élt, ahol létrehozott egy egyesületet, mely művészetterápis eszközökkel segített társadalmilag kirekesztett csoportokat. Írt oktatási kézikönyvet (Educapaz 2006), és számos latin-amerikai program fűződik a nevéhez. Jelenleg Barcelonában él, itt hozta létre társalapítóként 2017-ben az Annimacción-t.

ANGELA MONETA: az audovizuális design területéről érkezett, a Buenos Aires-I Egyetem-en szerzett és kép és hangmérnöki diplomat. Argentínában pszichológiai tanulmányokat is folytatott. 2001 óta él Barcelonában, ahol kutatási tevékenységet folytatott a művészetterápia és pedagógia témájában és ahol több ingyenes, a Waldorf pedagógiát használó projektben is részt vet. A Comparte civil szervezettel együttműködve interakciós stratégiákat és oktatási anyagokat dolgozott ki és művészetterápiás alkalmakat szervezett társadalmilag kirekesztett felnőttek és autista felnőttek számára. A 2017-ben létrejött Annimacción társalapítója. Jelenleg is dolgozik autista felnőttekkel és egy állandó művészetterápiás tanulócsoport tagja. 2018 óta egy barcelonai művészetterápiás központtal is együttműködik.

 

franciaország

ÉLAN INTERCULTUREL

 

Szervezet típusa: Egyesület

Fókusz: nem formális oktatás és ismeretterjesztés az interkulturális találkozások témájához kapcsolódóan

Alapítás éve: 2008

Lokáció: Franciaország, Párizs

Az Elan Interculturel egy non-profit szervezet, mely

 • igyekszik megérteni, hogy a diverzitás hogyan hat az életünkre,
 • igyekszik felhívni a figyelmet a diverzitásban meglévő értékre,
 • szervezetek és egyének számára kompetencia fejlesztő programokat szervez, melyek lehetővé teszik, hogy a résztvevők hasznosítani tudják a kulturális diverzitásban lévő értéket

 

Céljaink elérése érdekében:

 • tréningeket fejlesztünk és szervezünk interkulturális közegben dolgozó szakemberek számára (többek között olyan szociális és egészségügyi ellátásban dolgozóknak, akik bevándorlókkal kerülnek kapcsolatba)
 • workshopokat és informális tanulási alkalmakat szervezünk olyan egyének számára, akik egy új kultúrába próbálnak beilleszkedni
 • kutatásokat végzünk az interkulturális pszichológia, szociálpszichológia és kognitív pszichológia területén annak érdekében, hogy jobban megértsük az interkulturális helyzetek dinamikáját
 • nemzetközi együttműködésekben veszünk részt annak érdekében, hogy új eszközöket tudjunk kifejleszteni az interkulturális adaptáció segítésére

  Az Elan Interculturel-t pszichológusok, kutatók, trénerek hozták létre –mindannyian Párizsban élő migráns nők -, akik új módszereket szerettek volna kidolgozni az interkulturális kommunikáció, kollaboráció, adaptáció segítésére.

   

  Alapítása óta az Elan több mint 3500 – többek között a szociális és egészségügyi ellátórendszerben dolgozó – szakember számára nyújtott interkulturális képzést. Továbbá számos workshopot szerveztek bevándorlók, és nemzetközi mobilitásban résztvevők számára, és több mint 20 európai együttműködésben vettek részt.

   

  Missziója megvalósításakor az ELAN egy multikulturális csapatra támaszkodik, melynek tagjai különböző kontinensekről és országokból származnak. 

  A Resicare projektben résztvevő munkatársak és önkéntesek:

  Cécile Stola 
  Klinikai szakpszichológus (Universidad de Buenos Aires, Argentina), és pszichoneuroimmonológiából is diplomázott. Munkájában a kulturák közti alkalmazkodáshoz kapcsolódó stress tényezőkre és megküzdési módszerekre fókuszál, és részt vesz mérőeszközök fejlesztésében és tesztelésében is. Az Elan egyik alapító tagja, aki számos interkulturális felnőttképzési programban részt vet, és ezekhez kapcsolódóan hozzájárult innovatív (pl kognitív viselkedésterápiás technikákra építő) módszerek kidolgozásához.

  Számos európai projektben dolgozott, melykben kutatási, kordinációs feladatokat látott el, tananyagfejlesztésben vett részt, értékelési és szervezési feladatokba kapcsolódott be.

  Franciaország

  IRTS

  Szervezet típusa: Egyesület

  Fókusz: oktatás és tréning

  Alapítás éve: 1987

  Lokáció: Franciaország, Párizs

  Szakképzést és felsőoktatási tevékenységet végez szociális és egészségügyi ellátásban dolgozók számára. Központja Párizsban található.

  Országosan három helyszínen vannak jelen: Párizs 10. kerületében, Melun és Fontainebleau városában. Több szinten képez szociáls és egészségügyi ellátásban munkát vállaló szakembereket: az alapképzéstől a felsőfokú szakképesítésig.

  Az IRTS elődje (IWH) 1945-ben jött létre, keresztény jótékonysági szervezetként, a második világháború után, és a gyerekek és kamaszok támogatására fókuszált elsősorban. Olyan szakembereket – katolikus nevelőket és gondozókat – képeztek, akik mozgássérült gyerekekkel foglalkoztak.  

  Egy hosszabb “nomad” életmód után (mely során a szervezet sokat költözött, és a profilja is folyamatosan változott) 1971-ben teremtődtek meg a mai szervezet alapjai, a Párizs 10. Kerületében lévő, Parmentier sugárút 145. szám alatti épület megvásárlásával. 1984-ben oktatási programot indítottak, 1985-ben családsegítő intézet alakult. 1988-ban elindult a kisgyerekkori nevelők képzési programja is és ezzel vált teljessé a szociális ellátásban dolgozók képzési programja.

  Ezen túlmenően a szervezet helyet ad olyan egyesületeknek, akikkel diákcsere programokat építettek ki (ilyen az Animation jeunesse, vagy a Danses Beaux-arts).

   

  1990-ben a képzési intézményt a Szociális Minisztérium a szociális ellátásban dolgozók regionális képzési szervezeteként ismerte el.

  2004-ben az intézmény egyesült az IFRAD-dal (Institut de formation et de recherche en aide à domicile et en établissement).

   

  Manapság a tréningközpont 3 helyszínen működik: Párizs 10. Kerületében, kettő pedig Seine and Marne megyében (Melun és Fontainbleau városában).

   

  A 2018-ban indult Resicare program (mely az Erasmus plus támogatásával valósul meg) az első hasonló nemzetközi program a szervezet életében.

   

  A Resicare projektben résztvevő munkatársak:

   

  Line MARIALE: szociális asszisztens, 1989-ben diplomázott Párizsban, nyugdíjasotthont vezetett, mielőtt Párizsban általános szociális munkával kezdett foglalkozni. 13 éven át dolgozott a 18. kerületben., különböző területeken. 2007-ben a Paris 10 Nanterre-en szerzett diplomát oktatástudomány témában (specializáció: szakmai gyakorlatelemzés és pszichoszociális intervenció). Ez a képzettség lehetővé tette, hogy bekapcsolódjon a felnőttoktatásba és csoportokat vezessen. 2004 óta munkatársa az IRTS-nek, kezdetben a szociális munkás képzés reformjában vett részt, jelenleg pedig a szociális asszisztensek és családsegítő gazdasági tanácsadók képzésében aktív. 2007 óta foglalkozik szakmai gyakorlatok elemzésével, csapat szupervízióval, és a csoportokkal való dolgozás különböző tematikus megközelítéseivel. Dalila MECHAHEB-bel együtt részt vesz külföldi kutatási együttműködésekben is, például egy chilei egyetemmel (USCH), vagy európai non-profit szervezetekkel a Resicare projekt keratein belül.

   

  Dalila Mechaheb, családsegítő gazdasági tanácsadóként végzett, karrierjét 2000-ben kezdte. Eleinte pénzügyi nehézségekkel küzdő, eladósodott, lakhatási problémákkal küzdő/kilakoltatással fenyegetett személyek támogatásával foglalkozott. A szociális munka mellett a pedagógia iránt is elkezdett érdeklődni és 2006-ban oktatástudományból szerzett diplomát.

   

  2005 óta a mai napit szociális munkás gyakornokok képzésével, a képzés szervezésével foglalkozik. A sérülékeny személyekkel való munka arra ösztönözte, hogy továbbképezze magát, és 2018-ban család és házassági tanácsadás témájában is diplomát szerzett (rendszerszemléletű megközelítés).

   

  Az elmúlt években részt vett nemzetközi mobilitási és kutatási projektekben is, melyek témája: szakértői gyakorlatok a szociális munkában.

  HUngary

  KÉPES ALAPÍTVÁNY

   

  Szervezet típusa: Alapítvány

  Fókusz: szociális és érzelmi készségfejlesztés

  Alapítás éve: 2014

  Lokáció: Magyarország, Budapest

  A Képes Alapítvány küldetése, hogy segítse a különböző (hátrányos helyzetű) célcsoportokat szociális-érzelmi tanulási (SEL) kompetenciáik fejlesztésében. Felkutatunk, átdolgozunk/fejlesztünk, értékelünk és támogatunk SEL programokat és kezdeményezéseket.

   

  Fontosnak tartjuk ezt a területet, mivel a SEL kompetenciák bizonyítottan növelik az eredményességet a tanulmányok és a munka területén, és elősegítik az alkalmazkodást a mindennapi életben. Megnövekedett énhatékonysággal és tanulási motivációval, nagyobb rugalmassággal, reális célok kitűzésével és jó problémamegoldó készséggel a hátrányos körülmények között felnövők bizonyos mértékben kompenzálni tudják kedvezőtlen indulási körülményeiket. Programjaink egy részét azok számára szervezzük, akiknek legkevésbé fejlettek ezen készségeik, miközben kevés lehetőségük van arra, hogy ilyen tréningeken részt vehessenek. Azokat a szakembereket is megcélozzuk, akik ezekkel a célcsoportokkal dolgoznak (például szociális munkások, ifjúságsegítők). 

  A Képes 2014-ben jött létre, és azóta számos nemzetközi programban vett részt, melyek keretében különböző célcsoportok (idős önkéntesek, munkanélküliek, ifjúsági segítők, szociális munkások) számára fejlesztett olyan ingyenesen hozzáférhető tréninganyagokat és kézikönyveket, melyek a szociális és érzelmi készségfejlesztés különböző területeire koncentrálnak.

   

  Többféle módszerre építünk anyagaink, tréningjeink kialakításakor: kognitív viselkedésterápiás technikákat, művészetterápiás gyakorlatokat, történetmesélés (storytelling) módszerét, és színházi módszereket is alkalmazunk.

   

  A Resicare projektben résztvevő munkatársak:

  Rácz Anna:

  A KÉPES kuratóriumi elnöke és szakmai vezetője. Közgazdász (specializáció: pénzügy) és pszichológus (specializáció: kognitív viselkedésterápia) diplomával rendelkezik, illetve a Semmelweis Egyetem Pszichiátrai tanszékén posztgraduális képzésben vesz részt.

  További végzettségek: kognitív videlkedésterápiás konzultáns (kibocsátó: a VIKOTE, Kognitív és sématerápiás központ) és európai kognitív viselkedésterapeuta (kibocsátó: European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT).

  Tapasztalattal rendelkezik kutatási projektek előkészítésében, kivitelezésében és értékelésében intergenerációs programok, szociális és érzelmi készségfejlesztés és kapcsolati hálózatkutatás témáiban. Trénerként csoportokat vezet, illetve egyéni pszichológiai komzultációt is folytat főleg szorongásos tüneteket mutató és személyiségzavar tüneteivel rendelkező felnőttek számára.

   

  Szűcs Dóra:

  Diplomás közgazdász (specializáció: vezetésszervezés). Tapasztalt tréner, coach, szervezetfejlesztési tanácsadó. A CIB Bank-ban Tehetséggondozási programot vezet (mind dolgozók, mind vezetők számára), vezetői, együttműködési készségeket fejlesztő és csapatfejlesztő tréningeket alakít ki és vezet le. Korábban egy magyar szervezetfejlesztési tanácsadó cégnél, a Concordiánál dolgozott 7 éven át. 2001-ben az ESSCA üzleti iskolában szervezetelemzést, karriertervezést és eladási stratégiákat kezdett oktatni. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen kommunikációs kurzust tart producerek számára.